Forside

Presentasjon

Mårskrenten Barnehage eies av Mårskrenten Borettslag som er tilknyttet Mobo. Mobo er også forretningsfører for barnehagen. Mårskrenten Barnehage har vært i drift siden 1990, barnehagen er en 1 avdelingsbarnehagehage med plass til 18 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen ligger i bydelen Nordbyen med kort avstand til Nordbyen skole.

Miljø

Barnehagen er integrert inn i bomiljøet, og er et sosialt utgangspunkt for borettslagets beboere. Barnehagen er en typisk nærmiljø-barnehage, der barn og foreldre skaper relasjoner som også blir brukt utenom barnehagens åpningstid. Barna leker og omgås barn i barnehagen som de også omgås på ettermiddag og helg. Barnehagen legger derfor vekt på sosial kompetanse og relasjonsutvikling for barna, nettopp med bakgrunn i barnehagens sosiale funksjon. Barnehagen kan også tilby foreldre individuelle ordninger og fleksible løsninger ut fra behov.

Fortrinnsrett

Mårskrenten Barnehage eies av Mårskrenten Borettslag og beboere i borettslaget har fortrinnsrett til å få tildelt plass.

Reklamer